Požární sport

Disciplíny

  • běh na 100 m s překážkami
  • výstup do 4. podlaží cvičné věže (pouze profesionální hasiči)
  • štafeta 4 x l00 m s překážkami
  • požární útok

Soutěže v požárním sportu

Soutěže jednotlivců nebo soutěže družstev v disciplínách požárního sportu jednotek požární ochrany se dělí na dvě kategorie.
  • Soutěže profesionálních hasičů - hasičské záchranné sbory (HZS)
  • Soutěže dobrovolných hasičů - sbory dobrovolných hasičů (SDH)

Více o soutěžích zde »